Skip to content

Over poëzie

“Poëzie is een manier van zijn. Ze vraagt openheid, aandacht en toewijding.”

e

“In de poëzie wordt met weinig woorden het onzegbare aanwezig gesteld.”

e

“Paul Van Ostaijen zei ‘poëzie is een in het metafysische geankerd spel met woorden.’ Als ik het goed begrijp dan bedoelt hij daarmee dat het woord in staat is zichzelf te overstijgen. Dat het iets bloot kan leggen dat niet altijd al aanwezig is in het woord zelf. Het kan dus loskomen van zijn oorspronkelijke betekenis. De opdracht van de dichter is dan om het woord met al zijn mogelijkheden tot zijn recht te laten komen. Ik denk dat de dichter dat kan doen door ongewone combinaties te maken en ongebruikelijke verbanden te leggen (= spelen met woorden). Niet met de bedoeling het de lezer moeilijk te maken, maar wel met de bedoeling het woord echt te laten spreken. Om iets te laten gebeuren dat het woord buiten de context van het gedicht niet teweeg kan brengen.”

e

“Wat ik belangrijk vind, is dát er gebeurt in een gedicht en niet zozeer wát er gebeurt in een gedicht. Als iemand mijn gedichten leest, hoop ik dan ook vooral dat ze iets teweegbrengen bij de lezer. Dat de lezer de juiste sfeer aanvoelt, speelt voor mij een grotere rol dan dat de lezer alles begrijpt zoals ik het bedoeld heb.”

e

“Poëzie schrijven is een evenwichtsoefening: tussen vertellen en tonen, overgeven en veroveren, schrappen en overhouden, dichter en gedicht.”

 

Interviews

29.05.2016: ‘Dat wat verzwegen wordt’ in MeanderMagazine

02.01.2019: ‘Taal bezit openbarende kracht’ in Tertio

04.11.2019: ‘Poëzie is voor wie een beetje wil genezen van deze rationele tijd’ in GVA

25.02.2020: ‘Poëzie is een manier van zijn. Ze vraagt openheid, aandacht en toewijding’ in Magazijn