Ga naar de inhoud

Tere stengels

Verkrijgbaar in uw boekhandel!

 

Over ‘Tere stengels’:

Johan De Boose interviewt Shari Van Goethem over haar bundel ‘Tere stengels’ n.a.v. Donderdagen van de Poëzie.

 

‘Sinds A Life’s Work: On Becoming a Mother (2001) van Rachel Cusk is het niet meer baanbrekend om het moederschap niet te verheerlijken; indrukwekkend kan het nog wel zijn. (…) Tere stengels is bijzonder en spannend, omdat sommige gedichten schitterend, en andere tenenkrommend zijn. Net wanneer er een duistere, weerbarstige toon is gevonden, met oorspronkelijke en stekelige observaties, volgen er gladgestreken vertellingen die bol staan van gemeenplaatsen. De dichteres zet haar eigen taal op het spel.’

– Maria Barnas in NRC Handelsblad en op NRC.nl

 

Weinig werken weten zo’n indringende, interne reactie bij de lezer los te maken.’

– E. Miranda voor NBD Biblion


‘De bundel vertoont opvallend veel interne samenhang en complementariteit. De verzen voeden elkaar, worden door kruisverbanden gestut. Geregeld nemen gedichten in Tere stengels rollen aan die ze alleen ten opzichte van elkaar kunnen hebben, zoals een moeder alleen een moeder kan zijn door haar kind en een kind alleen daadwerkelijk kind kan zijn onder moederlijke hoede. 

– Sjaak Oostenrijk voor oote oote

 

‘Herinneren de veren en horzels aan de luchtmens in elk van ons? Aan het menselijke verlangen finaal de zwaartekracht te overwinnen en eindelijk ongehinderd op te wieken? (…) Het loslaten van ‘de wens’, van welke wens dan ook, doet denken aan het verlangen naar spirituele leegheid, naar volledige overgave.’

– Yvan De Maesschalck in Poëziekrant

 

‘Er zit enorm veel schoonheid in wat ze schrijft. Die komt voort uit gevoelige, maar ietwat onderkoelde bewoordingen over iemand die lijkt te zweven tussen bestaan en niet-bestaan.’

– Katy Hurkmans voor Hebban

 

‘In de debuutbundel van Shari van Goethem, Een man begraaft een boom, stond de verhouding van een kind tot zijn ouders centraal en meer bepaald tot de vader met wie een pijnlijke verhouding geschetst werd. In haar nieuwe publicatie, Tere stengels, is moederschap de focus. In die zin zou je beide boeken als een tweeluik kunnen zien.’

– Carl De Strycker voor Kunsttijdschrift Vlaanderen

 

‘Rauwe teksten, soms experimenteel en uitdagend van vorm, waarbij het moederschap en de worsteling die het leven soms kan zijn een belangrijke plaats innemen. Teksten die onder de huid kruipen, maar die ook veel te raden overlaten.’

– Eric Van Loo in Meander

 

‘Een poëziebundel schrijven over zwangerschap, over geboorte en het leven van een kind. Dat is al vaker gedaan. Maar over de geboorte van een kind dat Leegte heet? Daar moet je Shari Van Goethem voor heten.’

– Bespreking door dichter Ann Van Dessel.

 

‘De titel is niet alleen een introductie op het gekozen narratief maar drukt reeds de broosheid uit van de poëtische taal die voorbij vertrouwde logica’s de objectiviteit van een ervaring vanuit het perspectief van de eerste persoon ter sprake wil brengen.’

– Bespreking door cultuurfilosoof Arthur Cools.

 

Tere stengels ‘de voorstelling’ met dans en muziek:

Net als in haar poëziedebuut ‘Een man begraaft een boom’ vertelt Shari Van Goethem in ‘Tere stengels’ aan de hand van gedichten één verhaal. In haar gloednieuwe bundel geeft de dichteres de leegte armen en benen. Een vertelling over zijn en niet-zijn, over vol-ledigheid en eenzaamheid in een van haar meest intense gedaantes. Dat doet ze aan de hand van twee hoofdpersonages: een moeder en een dochter. In de aangeboden voorstelling komen deze twee personages door middel van hedendaagse dans tot leven. De toeschouwer wordt bij de keel gegrepen, wordt deel van het aantrekken en afstoten. Experimentele muziek zet het gevoel van leegte paradoxaler wijze kracht bij.

skaciXEg Wpe0OJFw
Foto’s: (c) Andries Vervaecke

Beluister hier een fragment uit de voorstelling.