Skip to content

Ik

Ik schrijf liever op wat ik denk dan dat ik het
uitspreek omdat het vaak zo veel tegelijk is
wat ik wil

zeggen en de zinnen stokken
in mijn mond omdat ze alle
richtingen op willen. Ze vertakken
zich en nemen nieuwe vormen
aan terwijl ze nog niet eens
tot een goed einde zijn gebracht.

Uit: Altijd Augustus, Maria Barnas

e

Shari Van Goethem (°1988) is dichteres en zingevingsverantwoordelijke bij CM en Samana regio Mechelen-Turnhout. Ze heeft een passie voor poëzie en filosofie. In haar studie wijsbegeerte ging haar interesse vooral uit naar de filosofie van de kunst en de filosofie van de religie vanuit haar overtuiging dat we meer dan ooit nood hebben aan subtiele taal. Shari heeft een voorkeur voor het geschreven woord, omdat dat, naar eigen zeggen, geduldiger is.  In maart 2015 hebben haar gedichten haar tot in het Sportpaleis (Rotspaleis) gebracht.  ‘Een man begraaft een boom’ (2016) is haar poëziedebuut. Daarin maakt ze een problematische relatie tussen een man, een vrouw en een kind met eenvoudige taal bespreekbaar.

Ik, over poëzie

Uit het interview met MeanderMagazine:

“In de poëzie wordt met weinig woorden het onzegbare aanwezig gesteld.”

e

“Paul Van Ostaijen zei ‘poëzie is een in het metafysische geankerd spel met woorden.’ Als ik het goed begrijp dan bedoelt hij daarmee dat het woord in staat is zichzelf te overstijgen. Dat het iets bloot kan leggen dat niet altijd al aanwezig is in het woord zelf. Het kan dus loskomen van zijn oorspronkelijke betekenis. De opdracht van de dichter is dan om het woord met al zijn mogelijkheden tot zijn recht te laten komen. Ik denk dat de dichter dat kan doen door ongewone combinaties te maken en ongebruikelijke verbanden te leggen (= spelen met woorden). Niet met de bedoeling het de lezer moeilijk te maken, maar wel met de bedoeling het woord echt te laten spreken. Om iets te laten gebeuren dat het woord buiten de context van het gedicht niet teweeg kan brengen.”

e

“Wat ik belangrijk vind, is dát er gebeurt in een gedicht en niet zozeer wát er gebeurt in een gedicht. Als iemand mijn gedichten leest, hoop ik dan ook vooral dat ze iets teweegbrengen bij de lezer. Dat de lezer de juiste sfeer aanvoelt, speelt voor mij een grotere rol dan dat de lezer alles begrijpt zoals ik het bedoeld heb.”

e

“Poëzie schrijven is een evenwichtsoefening: tussen vertellen en tonen, overgeven en veroveren, schrappen en overhouden, dichter en gedicht.”

login